Wersja strony / Version page

     


Clip-in human hair extension

Promote your Page too


Share
ChicHairExtensions
(Pasaż Hotelu Monopol)
ul. Dyrekcyjna 2
40-012 Katowice
POLAND

Mobile: +48 662 110 600
e-mail: chichairextensions@gmail.com


Polityka prywatności

W poszanowaniu dla prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej opracowaliśmy politykę, której celem jest ochrona informacji powierzonych nam on-line:

  • Gromadzimy tylko informacje, które dostarczyliście nam Państwo dobrowolnie - dane osobowe (imiona, nazwiska, firmy, adresy pocztowe, adresy e-mailowe) oraz wszelkie inne. Zbieramy informacje pochodzące z formularza rejestracyjnego zamieszczonego na naszej witrynie internetowej.
  • chichairextensions nie będzie sprzedawać, wymieniać ani udostępniać państwa danych ani powierzonych informacji podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych lub zgodnie z informacją podaną przy zbieraniu od Państwa tych danych. Dane personalne oraz informacje Państwa dotyczące, będą przechowywane w bazie danych chichairextensions.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące naszej polityki prywatności prosimy o email:chichairextensions@gmail.com